Jak zrobić 100 pompek

Powyżej 60 pompek

Jeśli w teście zrobiłeś powyżej 60 pompek
Dzień 1 – 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 35
seria 2 49
seria 3 45
seria 4 45
seria 5 max (minimum 55)
Minimum 1 Dzień przerwy
Dzień 2
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 3
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 22 seria 1 28
seria 2 22 seria 2 28
seria 3 30 seria 3 35
seria 4 30 seria 4 35
seria 5 24 seria 5 27
seria 6 24 seria 6 27
seria 7 18 seria 7 23
seria 8 18 seria 8 23
seria 9 max (minimum 59) seria 9 max (minimum 60)
Minimum 1 Dzień przerwy Minimum 2 dni przerwy
Advertisement

Badania naukowe nad pompkami

Zdrowie układu krążenia i analiza predykcyjna

Godnym uwagi badaniem, które w ostatnich latach zwróciło uwagę na pompki, jest badanie opublikowane w „JAMA Network Open” w lutym 2019 r. Badanie przeprowadzone przez Harvard TH Chan School of Public Health ujawniło interesującą korelację pomiędzy zdolnością do wykonywania wyższych liczbę pompek i obniżone ryzyko chorób układu krążenia. W badaniu wzięło udział ponad tysiąc czynnych strażaków płci męskiej na przestrzeni 10 lat. Co ciekawe, u osób, które potrafiły wykonać więcej niż 40 pompek pod rząd, ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych było o 96% zmniejszone w porównaniu z osobami, które potrafiły wykonać mniej niż dziesięć. Badanie to podkreśliło zatem znaczenie pompek jako wskaźnika zdrowia układu krążenia, otwierając możliwości dalszych badań w tym sektorze.

Korzyści i rehabilitacja dla układu mięśniowo-szkieletowego

Jeśli chodzi o rehabilitację, zwłaszcza rehabilitację barków, pompki były głównym punktem kilku badań. Według badania opublikowanego w czasopiśmie Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy zmodyfikowane pompki są wykorzystywane jako ćwiczenie rehabilitacyjne w celu stopniowego obciążania mięśnia zębatego przedniego, kluczowego mięśnia pomagającego w optymalnym funkcjonowaniu barku. W różnych innych badaniach podkreślono rolę pompek w rehabilitacji osób z urazami barków, włączając je do ćwiczeń terapeutycznych mających na celu wzmocnienie mięśni stożka rotatorów i poprawę stabilności ramion.

Analiza biomechaniczna

Zrozumienie biomechaniki pompek jest tematem zainteresowania badaczy, których celem jest optymalizacja treningu fizycznego i zapobieganie kontuzjom. W różnych badaniach zagłębiono się w wzorce aktywacji mięśni podczas różnych odmian pompek. Na przykład badanie opublikowane w „Sports Medicine International Open” w 2017 r. szczegółowo analizowało biomechanikę odmian pompek, takich jak pompki szerokie, wąskie i standardowe, wskazując, w jaki sposób różne pozycje rąk mogą wpływać na aktywację mięśni, a tym samym zmieniać skupienie ćwiczenia. Dzięki analizie elektromiograficznej badacze są w stanie wskazać najskuteczniejsze techniki pompek i modyfikacje umożliwiające osiągnięcie określonych celów sprawnościowych, wyznaczając w ten sposób protokoły treningowe w ramach programów sportowych i fitness.

Integracja z oceną wychowania fizycznego i sprawności fizycznej

Pompki są również integralną częścią ocen sprawności na całym świecie i często służą jako punkt odniesienia do oceny siły i wytrzymałości górnej części ciała. Na przykład w amerykańskim programie nagród President's Challenge Physical Activity & Fitness Awards wykorzystano pompki jako część zestawu ćwiczeń, aby zachęcić młodzież do prowadzenia aktywnego trybu życia. Co więcej, badania w dziedzinie wychowania fizycznego często analizowały metodologię testów pompek, mając na celu opracowanie bardziej włączających i ustandaryzowanych protokołów testów.

Zdrowie psychiczne i aspekty psychologiczne

Co ciekawe, domena pompek obejmuje również badania psychologiczne. Badania wykazały potencjalne korzyści płynące z wykonywania ćwiczeń fizycznych, takich jak pompki, w zmniejszaniu objawów depresji i lęku. Uważa się, że wydzielanie endorfin, często nazywanych hormonami dobrego samopoczucia, podczas pompek poprawia nastrój i łagodzi objawy łagodnej depresji. Koreluje to z szerzej zakrojonymi badaniami nad pozytywnym wpływem aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne.

W kontekście populacji specjalnych

Ponadto pompki były przedmiotem badań skupiających się na specjalnych populacjach, w tym na osobach starszych i kobietach w ciąży. W badaniach często badano, w jaki sposób zmodyfikowane pompki można włączyć do programów ćwiczeń tych populacji, oferując korzyści, takie jak lepsze zdrowie kości i lepsza siła funkcjonalna.

Przyszłe kierunki i innowacje

Z niecierpliwością czekamy na postęp w badaniach. Intrygujące byłoby zobaczyć, w jaki sposób skromne pompki znajdą swoje miejsce w pojawiających się technologiach i innowacjach fitness. Wraz z pojawieniem się technologii noszenia i rzeczywistości wirtualnej przyszłe badania mogą zbadać integrację pompek z technologicznie ulepszonymi programami fitness, potencjalnie otwierając nowe paradygmaty w treningu fitness i rehabilitacji.

Wniosek

Podsumowując, pompki stanowią filar naukowych badań nad sprawnością fizyczną, oferując bogate pole do badań obejmujących zdrowie układu krążenia, rehabilitację, biomechanikę, ocenę sprawności, zdrowie psychiczne i wiele innych. W miarę dalszych posunięć przewiduje się, że zakres badań obejmujących pompki będzie się poszerzał, odkrywając nowe wymiary i korzyści związane z tym klasycznym ćwiczeniem, wspierając w ten sposób zdrowsze i sprawniejsze społeczeństwo.